Last Page

Replies: 19 - Views: 806

-**PINJOR**: Amader prattahik jibone chena-jana-bondhu-attiora Kew kew majhe majhe emon kichu kotha bujhe/na bujhe ask kore،،،jeta shunle mejaj kharap hoi,,,, ri8 Now kon kotha shune mejaj kharap hoyeche،،،ekhane post koro,,parle karon shoho.....
Sat 28 Jul 12 - 05:30:20 am

-**PINJOR**: Romzan mash,,, kew jodi ask kore \"vai roja rakshen?/ Roza rakha hoi?
ai kotha shunlei mejaj kharap hoi,,, are vai,,ami samanno manush,,,ami muslim,,,ami kivhabe Mohan allah er adesh-nisher er baire jabo??atto boro kolija hoinai amar,,, allah shobaike roza rakhar o o rozar borkat,fozilat bujhar o palon korar towfiq dan koruk -pray-

Sat 28 Jul 12 - 05:26:40 am

-Somu: -sorry-@pinjor vai

Sat 28 Jul 12 - 05:39:23 am

-Somu: Je kotha shunle mon kharap hny,nished shorte o punoray se e kotha shunle.

Sat 28 Jul 12 - 05:41:02 am

-NiL_KOntHI: Hm,setai.

Sat 28 Jul 12 - 05:42:07 am

Post Reply:

Next
1/4


Home>About Forum4u>Kon KoTha ShunLe Mejaj Kharap?