Last Page

Replies: 132 - Views: 1217

-S!lence: What do u think? Nirbachon ki hobe?
Tue 02 Sep 08 - 01:16:55 pm

-Rehan: Yap,hp 2 b

Wed 03 Sep 08 - 02:26:05 am

-*[K]uasha*: tarek zia aj mukti pelo... desh ta abar ashonkar mukhe.. 1ta chor k ki vebe mukti dy shorkar?

Wed 03 Sep 08 - 04:44:04 pm

-Jonak: Tarek zia mukti peleo tar hath ekhono badha. Amra asongka mukto. Valo nirbachon hobei.

Wed 03 Sep 08 - 04:56:53 pm

-Jonak: Eibar ami nirbachone daramo. .

Sat 06 Sep 08 - 10:27:05 pm

Post Reply:

Next
1/27


Home>Politics and Society>Nirbachon